Ekologia

W trosce o ochronę naturalnego środowiska, a także w zgodzie z proekologiczną polityką firmy, dbamy o wypełnianie wszelkich zaleceń oraz ustawowych obowiązków dotyczących recyklingu opakowań, utylizacji odpadów, emisji zanieczyszczeń.

Od 2011 roku mamy prawo posługiwać się znakiem Green Way.

GREEN WAY to program i znak towarowy, którego celem jest promowanie etyki ekologicznej przedsiębiorstw w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego. Firmy wyróżnione tym znakiem przystępują jednocześnie do elitarnego grona podmiotów dbających o jakość swoich produktów i usług poprzez dostosowanie swoich działań do norm prawnych związanych z ochroną środowiska naturalnego.

Wstąpienie na „ZIELONĄ DROGĘ” to:

ELIMINOWANIE zagrożeń dla środowiska poprzez deklarację ograniczenia emisji szkodliwych substancji i odpadów i redukcję zużycia zasobów naturalnych.

PRZESTRZEGANIE zasad zdefiniowanych przez zalecenia Wspólnoty Europejskiej oraz regulacje Rzeczpospolitej Polskiej zawarte w następujących aktach prawnych:

  • Ustawa Prawo Ochrony Środowiska wraz z rozporządzeniami,
  • Ustawa o odpadach wraz z rozporządzeniami,
  • Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych wraz z rozporządzeniami,
  • Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej wraz z rozporządzeniami,
  • Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wraz z rozporządzeniami,
  • Ustawa o pojazdach wycofanych z eksploatacji,
  • Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych wraz z rozporządzeniami,
  • REACH.

ZAPOBIEGANIE niekorzystnym dla środowiska naturalnego oddziaływaniom poprzez doskonalenie metod pracy, produkcji i spedycji towarów oraz promowanie zachowań proekologicznych wśród pracowników, klientów i społeczności lokalnej.