Unijne wspieranie przesiębiorczości

Pragniemy poinformować, że firma FGP – Polska realizuje inwestycje w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – Priorytet I Konkurencyjność Przedsiębiorstw – Działanie 1.2 Wparcie rozwoju MSP.